Think Legal
U bevindt zich hier: >> www.thinklegal.nl / Producten

Thinklegal Tools:

Informatisering levert een bijdrage aan zowel de selectie van relevante informatie als het efficiënter beslissen op basis van onderscheid tussen bulk en bijzonder. De daarvoor in te zetten middelen zijn:

  1. tekstinterpretatie door taaltechnologie
  2. zaaksbeoordeling door beslistechnieken

Tekstinterpretatie door taaltechnologie

Think Legal is sterk in tekstinterpretatie door middel van taaltechnologie. Bij taaltechnologie wordt gebruikt gemaakt van de eigenschappen van taal, zoals de betekenis van woorden, de vorm van de woorden en de zinsbouw. Van een tekst wordt in een digitale vorm een volledige taalanalyse gemaakt, vergelijkbaar met een scan, een echografie of een röntgenopname in de medische praktijk. Met behulp van andere hulpmiddelen zoals statistische technieken en patroonherkenning, kan uit een reeks van teksten een beeld worden gecreëerd, dat aan de gebruiker een steun biedt voor de bepaling van de waarde en de betekenis van een of meer teksten. Op basis van deze mogelijkheden heeft Think Legal voor de interpretatie van o.a. juridische teksten bijvoorbeeld modules ontwikkeld  waarmee rechterlijke uitspraken automatisch worden geanonimiseerd en samengevat. Daarnaast levert Think Legal ook categorisering- en samenvattingtechnologie voor grote hoeveelheden documenten. Door de inzet van deze technieken kunnen documentalisten en informatiespecialisten tijd besparen en zich concentreren op de directe ondersteuning van hun klanten.

Zaaksbeoordeling door beslistechnieken

Think Legal ontwikkelt methoden en technieken voor het vergemakkelijken van beslissingen in juridische zaken. De overgrote meerderheid van juridische kwesties
tussen burgers en overheden laten zich oplossen door beslissingen die in principiële zin niet afwijken van eerdere beslissingen in soortgelijke zaken. Het maken van een onderscheid tussen de routinematige en de complexe zaken kan worden vereenvoudigd door een tekstinterpretatie met vastgestelde parameters. Hierbij wordt vaak uitgegaan van de 80-20 regel. Vervolgens kunnen de routinezaken worden beslist met gebruikmaking van modellen die een conceptbeslissing genereren. Resteren de meer ingewikkelde zaken die een andere opbouw en afweging vereisen. Voor die zaken komt meer tijd vrij als gevolg van de protocollaire afdoening van de bulkzaken. Deze indeling biedt ook kansen voor vormen van taakherschikking en functiedifferentiatie waarvan gebruik wordt gemaakt bij de door Think Legal ondersteunde professionalisering van organisaties.

Think Legal BV heeft specifiek voor het omgaan met juridische documenten het Jurisource®  concept ontwikkeld, dat een combinatie is van methoden en technieken om te komen tot juridische ICT innovatie. De kern daarvan ligt in het interpreteren van teksten. Op grond van technieken uit de taaltechnologie en kunstmatige intelligentie, gekoppeld aan juridische kennis, zijn de Jurisource® producten in staat om een tekst op zijn juridische merites te beoordelen. Kern van de interpretatietechniek wordt gevormd door de natuurlijke taaltechnologie die als resultaat heeft dat een computer zowel de omgangstaal als de taal van de juristen begrijpt.
Binnen dit concept is een aantal producten ontwikkeld.

Overzicht van Jurisource® producten >>


 


Herengracht 21, 1015 BA Amsterdam, email: info@thinklegal.nl
ThinkLegal© 2014. All rights Reserved