Think LegalU bevindt zich hier: >> www.thinklegal.nl / Producten

Innovatie van de rechtsprakrijk mbv taaltechnologische hulpmiddelen.

Door het grote aanbod van informatie wordt de professional overspoeld en kan geen keuze maken uit de talrijke bronnen. Via de klassieke manier (papier), maar veel meer via internet (digitaal) is veel relevante informatie en kennis aanwezig, maar hoe deze te selecteren.
Door diverse bedrijven worden grootschalige zoekmachines op de markt gebracht, waarvan de bekendste Google is. Een vraag kan een respons hebben van een duizenden antwoorden (hoge resolutie), maar welk is relevant? Steeds meer zal de behoefte groeien om dat ene document te vinden (hoge precisie).

Onderzoekingen ebben aangetoond da t kantoor medewerkers ca 20%  van hun werkzame tijd besteden aan zoeken naar informatie. De relevante informatie, gericht op de beroepsuitoefening van de professional (arts, advocaat, consultant etc) vormt de bron van kennis van de organisatie.
Doorslaggevend voor het succes van organisaties is de mate waarin zij in staat zijn om hun kennis productief te maken. Kennisproductiviteit is daarom de grootste uitdaging voor bedrijven en organisaties in de 21ste eeuw. Kennisproductiviteit wordt wel omschreven als het vermogen om relevante informatie op te sporen, daar nieuwe bekwaamheden en kennis mee te ontwikkelen en die vervolgens toe te passen op verbeteringen en vernieuwingen. Niet het bezit van kennis is belangrijk maar de productiviteit er van. Een nieuw begrip wordt hier voor gebruikt: information litteracy.

Vooral in de juridische wereld wordt veel tijd onnodig verspild aan het zoeken en beoordelen van teksten die bij nader inzien niet relevant blijken te zijn. Deze tijdsverspilling wordt enerzijds veroorzaakt door de enorme hoeveelheid documenten en anderzijds door de vraag waar relevante informatie te vinden is in andere (taal) gebieden. Met behulp van standaard software zijn geen oplossingen voor dit probleem beschikbaar.
Think Legal BV en haar partners hebben software oplossingen ontwikkeld en succesvol geïmplementeerd, die het mogelijk maakt de domeinspecifieke informatie voor de hoog opgeleide professional te ontsluiten, zoals bijv. in de juridische en  medische domeinen.
Daarmee wordt de effectiviteit van de professional met factoren vergroot.
Think Legal BV heeft in eerste instantie gekozen voor het juridische domein en in dit marktsegment referenties opgebouwd.

 

 


Herengracht 21, 1015 BA Amsterdam, email: info@thinklegal.nl
ThinkLegal© 2014. All rights Reserved