Think Legal

 


U bevindt zich hier: >> www.thinklegal.nl / Organisatie

Organisatie - Think Legal

De effecten op de samenleving van de nationale en internationale trend tot toenemende juridisering zijn in Nederland nog niet diepgaand onderzocht. Maar zelfs zonder diepgaande studie is zichtbaar dat ondanks alle – incidenteel geslaagde - pogingen tot verlichting van de regeldruk, de vraag naar juridisch advies en bijstand alleen maar toeneemt. Vooral in het topsegment van de advocatuur werken vele advocaten die vrijwel geen rechtszaal van binnen zien, maar zich meer dan full time bezighouden met het begeleiden van grote transacties. Toch is niet alleen dit segment verantwoordelijk voor de verdrievoudiging van het aantal advocaten in de afgelopen twintig jaar. Ook het aantal kleinere kantoren groeit. Mede als gevolg van de trend tot verdergaande specialisatie en nichevorming. Maar ook de vraag naar de ‘gewone’ rechtshulp van kleine ondernemers en particulieren groeit en in die vraag wordt – zij het tegen vaak hoge tarieven - voorzien.

Groeiende vraag naar rechtshulp doet ook de vraag naar rechtshulpverleners toenemen. Mede door de aandacht van de media is het juristenvak ontwikkeld van een bedaagd naar een aantrekkelijk beroep. Heel wat televisieomroepen vullen hun avonden met spannende series van vooral Angelsaksische herkomst, maar ook steeds meer producten van eigen bodem beantwoorden aan de behoefte van consumenten aan ‘law & order’. Het recht is door de continue aandacht van de media ook ‘gewoner’ geworden. Dat trekt ook een breed publiek van jonge mensen die in deze bedrijfstak emplooi willen vinden. De vraag is wel of deze studenten uiteindelijk allemaal advocaat, officier van justitie of rechter moeten c.q. kunnen worden. De zogenaamde ‘togaberoepen’ zijn wel de paradepaardjes van de sector, maar zoals in alle sectoren van hoog gespecialiseerde professionals is hun kracht gelegen in het voortbouwen op het werk van anderen. Voorbeelden van ontwikkelingen in de Amerikaanse rechtspraktijk en de Nederlandse gezondheidszorg illustreren het belang van het openstaan voor het verdelen van de arbeid over meerdere lagen in het beroepsspectrum.

Uit een haalbaarheidstudie die Think Legal uitvoerde naar de mogelijkheid van de inrichting van een HBO master die specifiek is gericht op functies binnen advocatenkantoren, blijkt o.a. ook van een grote onbekendheid met het fenomeen HBO-jurist bij advocatenkantoren. Maar bij enig doorpraten en vooral bij het vergelijken met ontwikkelingen in andere groepen van professionals in binnen-  en buitenland, blijkt het besef door te breken dat de inschakeling van de HBO-jurist wellicht toch wel eens een verrassende vernieuwing zou kunnen opleveren. Sleutelwoorden daarbij zijn taakherschikking, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de advocatuur.

 Herengracht 21, 1015 BA Amsterdam, email: info@thinklegal.nl
ThinkLegal© 2014. All rights Reserved