Think Legal
U bevindt zich hier: >> www.thinklegal.nl / Producten

Jurisource producten

Jurisource® anonimiseren

Wanneer een computerprogramma taal begrijpt kan het ook geleerd worden om bepaalde patronen te herkennen. Een belangrijk patroon is dat van persoonsgegevens: alle op de persoon herleidbare gegevens volgens de privacywetgeving. Dat slaat niet alleen op namen, maar ook op bijvoorbeeld beroepen, kentekens, rekeningnummers, kortom alles wat de persoon in beeld laat komen.
De anonimiseer module  herkent alle privacygevoelige passages en vervangt deze door vooraf gedefinieerde rollen.
Maar ook het omgekeerde is mogelijk, want de op personen herleidbare gegevens kunnen ook worden gemarkeerd om zo het zoeken in vertrouwelijke bestanden te vereenvoudigen.

Voordelen: tijdwinst, kwaliteitsverbetering

Jurisource® select

Het opslaan van documenten zodat u ze later weer terug kunt vinden, is een van de meest tijdrovende werkzaamheden in kennisintensieve omgevingen. U weet dat u een document later wilt kunnen vinden bij een bepaald onderwerp of contact. Maar de vraag die u op dit moment bezighoudt is: “Waar kan ik dit document nu het beste opbergen, zodat Ik het later weer kan vinden?”.
Met dit product worden documenten automatisch geclassificeerd aan de hand van metadata en door middel van een dialoog ontsloten. Een expertsysteem dat u met tegenvragen en suggesties op een natuurlijke wijze tot de vindplaats van documenten leidt.

Think Legal BV heeft specifiek voor het omgaan met juridische documenten het Jurisource®  concept ontwikkeld, dat een combinatie is van methoden en technieken om te komen tot juridische ICT innovatie. De kern daarvan ligt in het interpreteren van teksten. Op grond van technieken uit de taaltechnologie en kunstmatige intelligentie, gekoppeld aan juridische kennis, zijn de Jurisource® producten in staat om een tekst op zijn juridische merites te beoordelen. Kern van de interpretatietechniek wordt gevormd door de natuurlijke taaltechnologie die als resultaat heeft dat een computer zowel de omgangstaal als de taal van de juristen begrijpt.
Binnen dit concept is een aantal producten ontwikkeld.

Jurisource® samenvatten

Wanneer een computerprogramma een tekst zodanig begrijpt dat de betekenis van de belangrijkste woorden wordt herkend, kan daarvan een samenvatting worden gemaakt. De essentie van de tekst wordt in volledige zinnen weergegeven.
De samenvatter  kent de mogelijkheid om de omvang van de samenvatting te bepalen aan de hand van een aantal woorden, een aantal zinnen of een percentage van de tekst. Het lezen en bewerken van zeer grote tekstbestanden kan zo worden teruggebracht tot overzienbare hoeveelheden.

Voordelen: tijdwinst, kwaliteitsverbetering

Jurisource® search

Het zoeken in juridische teksten kan de gebruiker tot wanhoop brengen. Waarom begrijpt de computer bijvoorbeeld niet wat een parkeerboete is? Dat komt omdat in ambtelijke taal zo’n boete een naheffingsaanslag heet.
De zoekmodule TL/Search koppelt juridische taalgebruik aan maatschappelijk taalgebruik en vindt daarom meer documenten die bij de vraag passen.

Voordelen: betere dienstverlening

Jurisource® pseudonimiseren

Dit product heeft als basis de anonimiseermodule. Maar in plaats van roltoekenning worden de privacy gevoelige kenmerken vervangen door gefingeerde namen.


Intellectueel eigendom

De basis software, bestaande uit diverse taaltechnologische modules, is ontwikkeld door en eigendom van Carp Technologies BV. De op basis van deze modules ontwikkelde Jurisource® producten zijn eigendom van Think Legal BV.

 


Herengracht 21, 1015 BA Amsterdam, email: info@thinklegal.nl
ThinkLegal© 2014. All rights Reserved